08 กันยายน 2560

PBWF Cooking Class ชั้นเรียนทำอาหารที่ครัวปราณา

หลักสูตรเรียนทำอาหารพืชเป็นหลักแบบไม่ใช้น้ำมัน
(Course Syllabus for Plant Based Whole Food Cooking Class)

วันเวลา: 7 ตค. 60 เวลา 9.30 - 17.00 น.

สถานที่: ครัวปราณา WellnessWeCare Center มวกเหล็ก

วัตถุประสงค์ (Objective)

วัตถุประสงค์ด้านความรู้ (knowledge)

1. รู้ผลวิจัยการใช้อาหารพืชเป็นหลักในรูปแบบไม่สกัดและไม่ขัดสี (plant-based, whole food) ต่อการป้องกันและพลิกผันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
2. รู้แหล่งและรู้วิธีคัดเลือกวัตถุดิบทำอาหารพืชเป็นหลัก
3. รู้หลักและวิธีและมาตรฐานการชั่งตวงวัดในการทำอาหาร
4. รู้หลักและวิธีใช้อุปกรณ์ทำอาหารพืชเป็นหลักที่สำคัญ รวมทั้งเครื่องปั่นความเร็วสูงไม่ทิ้งกาก เตาอบไฟฟ้า เตาแก้ส เครื่องไมโครเวฟ เครื่องทำไอซ์ฟรุต ตู้แช่เย็น และภาชนะผิวไม่ติดมัน
5. รู้เมนูอาหารพืชเป็นหลักที่จำเป็น 50 เมนู

วัตถุประสงค์ด้านทักษะ (skill)

1. สามารถเลือกวัตถุดิบอาหารพืชเป็นหลักที่มีคุณภาพจากแหล่งที่เชื่อถือได้ด้วยตัวเอง
2. สามารถชั่งตวงวัดวัดถุดินทำอาหารด้วยระบบเมตริกด้วยตัวเองอย่างถูกต้อง
3. สามารถใช้อุปกรณ์ทำอาหารพืชเป็นหลักที่สำคัญ รวมทั้งเครื่องปั่นความเร็วสูงไม่ทิ้งกาก เตาอบไฟฟ้า เตาแก้ส เครื่องไมโครเวฟ เครื่องทำไอซ์ฟรุต ตู้แช่เย็น และภาชนะผิวไม่ติดมัน ด้วยตนเอง
4. สามารถปรุงอาหารพืชเป็นหลักอย่างน้อย 12 เมนู ด้วยตนเอง คือ (1.) การหุงข้าวกล้อง (2) การนึ่งข้าวเหนียวกล้อง (3) แกงเลียง (4) ส้มตำ (5) ข้าวผัดสมุนไพร (6) ทาร์จินรสไทย (7) ขนมจีบวีแกนและน้ำจิ้ม (8) น้ำพริกหนุ่มผักลวก (9) เมี่ยงละไม (10) ขนมปังโฮลวีท 100% (11) สะแนคถั่วและนัทอบ (12) คุ้กกี้วีแกน (13) น้ำปั่นผักผลไม้ความเร็วสูงไม่ทิ้งกาก (14) ไอซ์ฟรุต (15) เต้าหู้แอร์ฟรายด์ (16) ซาละเปาโฮลวีท

วัตถุประสงค์ด้านเจตคติ (Attitude)

ให้เชื่อว่าการทำอาหารพืชเป็นหลักโดยไม่ใช้น้ำมันทำได้ง่าย และอร่อยด้วย

การจัดประสบการณ์เรียนรู้ (Learning experience)

1. แจกหนังสือคู่มือการทำอาหารพืชเป็นหลักคนละเล่ม
2. บรรยายนำหลักวิชาโดยนพ.สันต์ ใจยอดศิลป์
3. การสาธิตสอนแสดงการทำอาหารโดยวิทยากร
4. การลงมือปฏิบัติการทำอาหารด้วยตนเองทุกเมนูที่ครัวปราณา

การประเมินผล (Evaluation)

1. ประเมินความรู้โดยการสอบถามปากเปล่า กรณีที่สอบความรู้ไม่ผ่าน วิทยากรจะซ่อมโดยการอธิบายซ้ำให้เข้าใจ
2. ประเมินทักษะโดยวิทยากรใช้เช็คลิสต์ประเมินผู้เรียนรายคนทีละรายการทีละเมนู ว่าผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์เชิงทักษะ (ทำได้เอง) ครบทุกข้อ ในกรณีที่ยังปฏิบัติบางทักษะได้ไม่ครบวิทยากรจะให้ปฏิบัติซ้ำ

ตารางเวลาการฝึกอบรม

8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียนและเตรียมตัวเรียนทำอาหาร
9.00 – 9.30 บรรยายนำโดยนพ.สันต์ ใจยอดศิลป์
9.30 – 12.00 น. ลงมือปฏิบัติการทำอาหารภาคเช้า
     1. การหุ้งข้าวกล้อง
     2. การนึ่งข้าวเหนียวกล้อง
     3. ส้มตำ
     4. ข้าวผัดสมุนไพร
     5. ทาร์จินรสไทย
     6. ขนมจีบวีแกนและน้ำจิ้ม
     7. น้ำพริกหนุ่มผักลวก

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. – 16.-30 น. เรียนทำอาหารต่อ

     8. เมี่ยงละไม และน้ำจิ้ม
     9. ขนมปังโฮวีต 100 %
     10. คุ้กกี้วีแกน
     11. สะแนคถั่วและนัทอบ
     12. คุ้กกี้วีแกน
     13. น้ำปั่นผักผลไม้ความเร็วสูงไม่ทิ้งกาก
     14. ไอซ์ฟรุต
     15. เต้าหู้แอร์ฟรายด์
     16. ซาละเปาโฮลวีท

15.00-16.30 น. ขณะรอขนมปังสุกได้ที่ ไปร้องเพลงเล่นและนวดผ่อนคลายกันที่ Hall
16.30 - 17.00 น. สรุปคลาส ทุกคนเก็บขนมปังโฮลวีท 100% คุ้กกี้วีแกน ขนมจีบวีแกน ซาละเปาโฮลวีท ฝีมือของตัวเองกลับไปฝากคนที่บ้าน

   ค่าเรียน PBWF Cooking Class 

     ค่าเรียนคนละ 3,000 บาท ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างสองเบรก ค่าวิทยากร ค่าวัตถุดิบอาหาร และตำราอาหารของครัวปราณา (ราคา 300 บาท) อีกคนละเล่ม แต่ไม่รวมค่าเดินทาง ทุกคนต้องเดินทางไปเอง และไม่รวมค่าที่พัก

     กรณีประสงค์ที่จะพักค้างคืนที่เวลเนสวีแคร์ ก็มีห้องพักให้ (ห้องละสองเตียง) ค่าห้องรวมอาหารเช้า (สองคน) ลดพิเศษจากคืนละ 3,000 บาทเหลือ 2,000 บาทสำหรับผู้เข้าเรีียน PBWF Cooking Class บวกค่าอาหารเย็นอีกหัวละ 300 บาท รวมเบ็ดเสร็จที่ผู้พักค้างคืนต้องจ่ายเพิ่มคือคนละ 1300 บาทต่อหนึ่งคืน

    สำหรับที่ผู้พักค้างคืน เวลากลางคืนหลังอาหารเย็น ปกติหมอสันต์จะมาร้องเพลงที่บ้านโกรฟเฮ้าส์ เชิญท่านลงมาจอยได้ ทั้งร่วมร้องเพลงหรือฟังเฟลงได้ฟรี (แต่ไม่จ่ายค่าจ้างฟัง)

     วิธีลงทะเบียนเข้าเรียน

     เพื่อลดภาระของผมกับคุณหมอสมวงศ์ในการรับชำระเงินลงทะเบียนและจัดชั้นเรียน ชั้นเรียนทุกชั้นเรียนที่จะเปิดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 1 พค. 61 เป็นต้นไปจะย้ายการลงทะเบียนเข้าเรียนทั้งหมดไปลงทะเบียนบนเว็บและจ่ายเงินทางออนไลน์ โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่

https://www.wellnesswecare.com/th/program/plant-based-whole-food-cooking-class/35

     สถานที่ 

     ครัวปราณา อยู่ในเวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์ ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านมวกเหล็กวาลเลย์ ย่านมวกเหล็ก-เขาใหญ่ สามารถใช้ Google map โดยคีย์คำว่า wellness we care center หรือใช้แผนที่ข้างล่าง

นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์

.................................