22 ธันวาคม 2552

ยารักษากระดูกพรุนแบบฉีดเข็มเดียวคุ้มไปหนึ่งปี

เป็นโรคกระดูกพรุน รักษาอยู่กับหมอสูตินรี ซึ่งให้ทานยา Actonel สัปดาห์ละครั้ง พอไปพบหมอกระดูกเรื่องปวดหลัง หมอบอกว่าควรจะเปลี่ยนเป็นแบบฉีดเข็มหนึ่งคุ้มไปหนึ่งปี เพราะป้องกันกระดูกหักได้ดีกว่า อยากทราบว่ายาสองแบบนี้ แบบไหนดีกว่ากัน
ญ.ว.ท.

ตอบ

ยาที่คุณกินอยู่เดิมคือ Actonel มีชื่อสามัญว่า Residonate (Actonel) ซึ่งสำหรับผู้หญิงมีวิธีกินหลายวิธีเช่น 5 mg/วันหรือ 35 mg/สปด. หรือ 75 mg กินสองวันติดกันในหนึ่งเดือน หรือ 150 mg เดือนละครั้ง สำหรับผู้ชายกิน 35 มก./สปด. ยานี้งานวิจัยพบว่าสามารถลดอัตราการเกิดกระดูกหักที่หลังใน 3 ปี ได้ 41% และป้องกันกระดูกหักใน 3 ปีที่อวัยวะอื่นได้ 39%

ส่วนยาที่คุณพูดถึงว่าฉีดปีละครั้งนั้นมีชื่อสามัญว่าZoledronic acid ชื่อการค้าว่า Reclast ในเมืองไทยชื่อการค้าว่า Zometa 4 mg จัดว่าเป็นยารักษากระดูกพรุนที่แรงที่สุดในปัจจุบัน คืองานวิจัยพบว่าสามารถลดอัตราการเกิดกระดูกหักใน 3 ปีที่กระดูกหลังได้ถึง 70% และลดกระดูกหักในสามปีที่กระดูกตะโพกได้ 41% โดยให้แบบฉีดเข้าเส้น ปีละครั้งเดียว สะดวกดี แต่ราคาแพงพอสมควร คือถ้าเป็นรพ.เอกชนเข็มละหมื่นห้าพันบาท

การรักษากระดูกพรุนอย่าหวังพึ่งยาอย่างเดียว ต้องทำอย่างอื่นด้วย ได้แก่

1. กินแคลเซียมเสริม ก่อนประจำเดือนหมดหรือก่อน 50 ปีควรได้วันละ 1000 mg ของแคลเซียมต่อวัน หลังประจำเดือนหมดหรือหลัง 50 ปีควรได้ 1200-1500 mg

2. กินวิตามินดีเสริม ก่อนอายุ 50 ปีควรได้ D3= 400-800 IU หลังอายุ 50 ควรได้ 800-1000 IU
3. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการออกกำลังกายแบบ Weight-bearing เช่นการยกดัมเบล


นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์


บรรณานุกรม


1. National Osteoporosis Foundation. Clinician's Guide to Prevention and Treatment of Osteoporosis. Available at http://www.nof.org/professionals/Clinicians_Guide.htm . Accessed May 5, 2008.
2. Black DM, Delmas PD, Eastell R, et al. Once-yearly zoledronic acid for treatment of postmenopausal osteoporosis. N Engl J Med. May 3 2007;356(18):1809-22.